INDIA VILLAGE DIRECTORY

List of all villages in Kumharsain : Kumharsain is one of the tuluks/sub district in Shimla district, Himachal Pradesh. Check all villages and those population and other

List of all villages in Kumharsain

   Ahar 157

   Arot 118

   Aur 114

   Bagain 158

   Bagthal 90

   Bahli 9

   Bai 97

   Bakhlain 7

   Balinda 128

   Banahar 147

   Banot 15

   Bara Gaon 136

   Barara 94

   Bargal 135

   Barogi 93

   Barori 146

   Barubagh 13

   Batara 66

   Batari 46 3

   Baza 46 4

   Bhalari 16

   Bhanana 29

   Bharari 34 2

   Bharasa 5

   Bhareri 127

   Bhargaon 2

   Bhuna 165

   Bhuth 145

   Bhutti 3

   Chajol 159 2

   Chala Nal 142 2

   Chalan 103

   Chamor 143

   Chamyala 161

   Charonta 20

   Chekul 155

   Chohan 19

   Chopala 150 1

   Churath 38

   D P F Nag kelo Saroga 11

   D P F Nagkelo 35

   Dagrot 173

   Dakolu 175

   Dakoon 61

   Dalan 28

   Damaur 72

   Daro 56

   Dawala 64

   Deeb 92

   Deoridhar 74

   Dethal 100

   Devali Dhar 129

   Dhala 132

   Dhali 86

   Dhanal 113

   Dharuri 59

   Dheongli 108

   Dogri 121

   Doja 42

   Ganeog 149

   Gharal 26

   Ghareawat 83

   Ghughvi 166

   Gonthla 126

   Halyana 18

   Hathiya 151

   Jadoon 63

   Jal 57

   Jalti 45 3

   Jangal Ahar 156

   Jangal Chalah 138

   Jangal Charotinal 49

   Jangal Chhichhar 78

   Jangal Dawala 65

   Jangal Deveri Garh 47

   Jangal Hatu 60

   Jangal Havan 79

   Jangal Jhamunda 54

   Jangal Jogsha 98

   Jangal Kalari 141

   Jangal Kandyali 67

   Jangal Kelonal 48

   Jangal Khudlu 77

   Jangal Madhawan 40

   Jangal Marni 55

   Jangal Nehri 44

   Jangal Nun I 52

   Jangal Nun II 53

   Jangal Saidpur 50

   Jangal Shiwan 148

   Jangal Thah 172

   Jangal Thalgor 70

   Janjeli 160

   Jar 109

   Jarol 46 1

   Jhamol 131

   Jhunjan 152

   Jimu 69

   Kacheri 91

   Kalmu 115

   Kanahr 45 2

   Kanda 150 2

   Kanda 23

   Kandyali 68

   Kangal 170

   Karewati 82

   Katheen 120

   Kaunthru 75

   Kehri 39

   Kepu 24

   Khaner 58

   Khaneti 45 1

   Khatkar 112

   Khekhar 104

   Kholwi 162

   Khuhan 71

   Kingal 106

   Kirti 30

   Kopri 81

   Kot 167

   Kotgarh 34 1

   Koti 174

   Kotla 117

   Kowahra 123

   Kufri 95

   Kui 116

   Kumharsain 99

   Lathi 102

   Lauga 14

   Luan 105

   Madhawani 41

   Madhuban 8 2

   Mahawari 6

   Maholi 134

   Majrog 153

   Malendi 111

   Manan 125

   Manan 31

   Mandholi 101

   Mangsu 33

   Manu 122

   Melan 37

   Mogra 164

   Mohan 110

   Nag 154 2

   Nagali 168

   Nagraon 4

   Nahal 107

   Nahana 22

   Nanjha 27

   Naula 1

   Nehri 43

   Nun 51

   Pamlai 12

   Parashan 130

   Pauchi 154 1

   Pharal 87

   Pharnal 80

   Phirnu 73

   Rahu 89

   Reog 62

   Rewali 21

   Ropa 176

   Sainj Paranu 25

   Sakundi Chimla 36

   Sapela 137

   Sarahan 139

   Saroga 10

   Ser Dhar 140

   Shalota 119

   Shamthla 17

   Shanad 96

   Shathla 8 1

   Shawat 32

   Shehdari 159 1

   Shela 84

   Shelag 85

   Shiwan 142 1

   Talha 144

   Tepri 88

   Teshan 133

   Thah 171

   Thanu 169

   Thinu 46 2

   Tramli 163

   Urshu 124

  Disclaimer: All the information are provided with care. But please read our disclaimer before using information from this website.

Result

Himachal-Pradesh is one of State/UT in India, with 12 district, click on the district to check village directory.