INDIA VILLAGE DIRECTORY

List of all villages in Jubbal : Jubbal is one of the tuluks/sub district in Shimla district, Himachal Pradesh. Check all villages and those population and other

List of all villages in Jubbal

   D P F Kayama 127

   Anand Parwat 55 6

   Anu 83

   Astandli 56

   Badhal 69

   Badot 121 5

   Bairli 68 2

   Banata 55 3

   Barthata 78

   Batad 62 4

   Batar 92

   Bauti 121 4

   Bhagoli 14

   Bhakan 124 3

   Bhanwa 123 2

   Bholar 123 1

   Bhorar 91

   Bidiyar 84

   Chamaru 34

   Chamshu 122 3

   Chanderpur 62 3

   Chaonri 115 2

   Chatnol 128 2

   Chauriser 116

   Chewri 55 4

   Ching Dharmana 89

   Chiwa 44

   Chuntara 31

   D P F 18 B Jharag 52

   D P F 1A Giri 80

   D P F 1B Giri 81

   D P F 1C Giri 82

   D P F 2A Giri 10

   D P F 2B Giri 9

   D P F 2C Giri 8

   D P F 3A Giri 15

   D P F 3B Giri 16

   D P F 4A Giri 3

   D P F 4B Giri 2

   D P F 5A Giri 7

   D P F 5B Giri 6

   D P F 5C Giri 5

   D P F 5D Giri 4

   D P F Badhal 76

   D P F Bagain 71

   D P F Chajpur 102

   D P F Dhadi 98

   D P F Dullu 125

   D P F Jachli 19

   D P F Jakhala 1

   D P F Jangal Kashta 111

   D P F Jangal Naliban 61

   D P F Jangal Ori 97

   D P F Jangal Sharan 112

   D P F Jangal Shashan 106

   D P F Jaond 72

   D P F Jhalri 27

   D P F Jharag 53

   D P F Jharag 54

   D P F Kaina 49

   D P F Kalontha 40

   D P F Kuddu 94

   D P F Mehana 67

   D P F Mudal 73

   D P F Rampuri 29

   D P F Sainj 110

   Dadoti 21

   Dakehar 33

   Dhadi 122 1

   Dhadi Rawat 96

   Dhansar 117 1

   Dhar 68 1

   Dharai 23

   Dharmara 58 2

   Dim 24 1

   Gaher 47 4

   Ghunsa 122 2

   Giltari 118

   Guntu 38

   Hatkoti 60

   Himnagri 124 4

   Hiwuna 121 2

   Indraban 55 5

   Jachli 18 1

   Jangal Dhedar 132

   Jangal Jakhi 131

   Jangal Mandhol 51

   Jangal Nainal 50

   Jangal Reserve Batar 90

   Jangal Reserve Chajpur 103

   Jangal Shalantu 108

   Jarasali 129

   Jatari 28

   Jhagtan 119 1

   Jhalri 26

   Jhalri Knot 100

   Jhalta 115 1

   Jherag 55 1

   Jhokhar 126 1

   Johta 47 2

   Jubbal 36

   Kaina 48 1

   Kalontha 39

   Kathasu 62 1

   Katinda 120 2

   Kelvi 75

   Khara Pathar 24 2

   Kharshali 114

   Kiari 43

   Kohlara Aval 13 1

   Kohlara Doam 13 2

   Kot 45

   Kothu 119 2

   Kudu 93

   Kwalta 130

   Ludara Shasan 109 2

   Maghara 47 3

   Malog 88

   Mandal 120 1

   Mandhaik 20

   Mandhol 47 1

   Maran 22

   Markandli 46

   Matasa 58 3

   Mehana 66

   Mudal 74

   Mungra Nadhal 95

   Nagali Shasan 107 2

   Naihnar 37

   Nakrari 58 1

   Naktara 32

   Nandpur 87

   Pahar 79

   Pandranu 113

   Paraonthi 17

   Patsari 59 2

   Pauta 41

   Prem Nagar 124 2

   Raika 63

   Rajkot 117 2

   Ramnagri 126 2

   Rampuri 30

   Rohtan 128 1

   Sabhar 101

   Sainj 109 1

   Salawkra 25

   Salna 104

   Sanaba 18 2

   Sanauli 85

   Sansog 99

   Sari 59 1

   Sarot 64

   Sarswati Nagar 62 2

   Saskir 107 1

   Setla 55 2

   Shalar 86

   Sharhana 65

   Shari 42

   Shelapani 47 5

   Shil Gaon 124 1

   Shoali 48 2

   Sirthi 12

   Sojla 76

   Solang 105

   Sundli 11

   Sunta 77

   Thali 57

   Thana 121 1

   Thana 48 3

   Utrol 121 3

   Virat Nagar 59 3

  Disclaimer: All the information are provided with care. But please read our disclaimer before using information from this website.

Result

Himachal-Pradesh is one of State/UT in India, with 12 district, click on the district to check village directory.